Nederlandse Taal

Heb je moeite met de Nederlandse taal, grammatica, spelling of begrijpend lezen?
Of je nou op de basisschool zit of op de middelbare school, maakt niet uit.
We gaan met je aan de slag met de verschillende facetten van de Nederlandse taal, afhankelijk van waar je knelpunten liggen.
schrijven

Je moet denken aan bijv:
– grammatica toepassen en correct gebruiken
– goede spelling hanteren
– woordenschat, idioom etc.
– begrijpend lezen en een tekst kunnen ontleden
– samenvattingen maken
– verslag of werkstuk maken

Voor basisschoolleerlingen is het aan te bevelen om minstens 2 keer in de week langs te komen. Ook overleggen we, met goedvinden van de ouders/verzorgers, met de leerkracht op de basisschool.

Zit je op de middelbare school, dan gaan we uit van de lesstof die je op dat moment hebt. We overleggen graag, met wederzijds goedvinden. met de vakleerkracht of met de mentor op school.

Tarieven
Inschrijfgeld:
€30,-(eenmalig)

Hoe vaker lessen afgenomen worden hoe goedkoper het wordt. We hanteren maandelijkse abonnementsprijzen en gaan uit van een minimale afname van 2 dagen per week. Zie hier voor de tarieven.