Bijles

Kisj

Bijlessen worden gegeven op locatie of bij de leerling thuis


Waarom bijles

De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat bij ons centraal, met als doel de schoolprestaties te verbeteren.

Het kan zijn dat er individuele bijles nodig is om de puntjes op de i te zetten,
je begrijpt de stof nog niet helemaal. Mocht bijvoorbeeld de leerling na eigen inspanning en onze steun en steun van school toch moeite hebben met een bepaald vak, dan bestaat de mogelijkheid bijles te krijgen.
Of je wil er extra hard aan trekken voor een aankomend proefwerk, toets, PTA of SE. Misschien heb je een bepaalde achterstand die je moet wegwerken. Het kan zijn dat op begripsniveau, qua inzicht het nodige ontbreekt.

Allemaal redenen om bijles te nemen.

Voor wie
Bijles wordt gegeven aan leerlingen van verschillende onderwijstypen dus aan
leerlingen van: Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Beroepsonderwijs uitgesplitst naar VMBO , MBO en HBO.

OASE_0481CopyHoe gaat het in z’n werk
We benaderen de situatie op een metanivo.
Dit houdt in dat we niet vasthouden aan één bepaalde methodiek, maar kijken naar de leerling in kwestie.
Op grond daarvan bepalen we onze aanpak en geven we op maat gemaakte ondersteuning.

Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij altijd de lessen voorbereid heeft.
Vaak wordt een kleine hoeveelheid huiswerk opgegeven.
De leerling kan hiermee de volgende bijles laten zien dat hij/zij de stof heeft begrepen. In iedere les wordt genoteerd waar aan gewerkt is, wat goed of minder goed ging, wat het huiswerk is voor de volgende keren.

Bijles wordt in principe individueel, dus 1 op 1 gegeven. In overleg kunnen bijlessen in groepsverband afgenomen worden ( maximaal 3 personen). De docenten zijn mensen die bijles geven in vakken waarin zij uitblonken, of die dit vak zelf gestudeerd hebben of nog studeren of  een studierichting hebben die aansluit op dit vak.

Bijlessen duren minimaal 1,5 uur.
Voor alle leerlingen uitgezonderd hbo-studenten zijn de kosten:

  • individueel €30,- per uur.
  • Met z’n tweeën is dat €20 per uur per persoon.
  • Met z’n drieën € 16,- per uur per persoon.

Voor HBO studenten geldt een toeslag van €25,-  op bovenstaande prijzen.