Rekenen op de basisschool

Basisschool:  vanaf groep 6

Veel leerlingen op de basisschool  hebben grote moeite met rekenen.
Op de basisschool wordt de basis gelegd voor je rekenvaardigheden voor de rest van je leven.  Bij ons kan er tijd uitgetrokken worden voor extra uitleg, om meer te oefenen met bepaalde rekenvaardigheden of om te automatiseren.
Dit is niet altijd mogelijk in de klas.

Vanaf groep 6 kan je langskomen en dan maken we samen een plan.
Als er eerst nog aandacht aan basale rekenvaardigheden besteed moet worden, dan pakken we dat eerst aan.
Vervolgens gaan we veel oefenen op die rekensommen waar je moeite mee hebt.
We sluiten aan bij de belevingswereld en de kwaliteiten van de leerling en van daaruit richten we ons op hetzij rekenstrategieën aanleren, hetzij verwerven van meer inzicht, hetzij automatiseren.

Ook overleggen we, met goedvinden van de ouders/verzorgers, met de leerkracht op de basisschool. 

 Entree NIO  CITO
Zit je in groep 7 of 8 en wil je speciaal oefenen voor de Entreetoets of de Cito? Dan kan bij ons meedoen met onze speciale Citotraining.
We besteden aandacht aan o.a.:

-de valkuilen van meerkeuzevragen in entree- en Cito-toetsen.
-de som herkennen in een redactiesom( verhaaltjessom)
-de berekening in stapjes opsplitsen.

We raden basisschoolleerlingen aan om minimaal 2 a 3 keer langs te komen, wil je ook daadwerkelijk effect zien in de resultaten.

Tarieven Basisonderwijs

Zie hier voor de tarieven.