Hoe werkt het

intake
Als je langs wilt komen bel ons op of mail en anders vul je ons contactformulier in.
We hebben dan een intakegesprek met jou en/of jouw ouders.

Tijdens  het intakegesprek bespreken we de knelpunten, komt de geschiedenis van de leerling aan bod, de moeilijkheden waar hij tegenaan loopt en de verwachtingen. Het is voor ons belangrijk dat we een vertrouwensrelatie opbouwen. Het kan zijn dat we eerst een intakegesprek hebben met de ouders en daarna met de leerling.

visie
De besproken doelstellingen en aandachtspunten zijn voor ons het OASE_0488-Copyuitgangspunt voor de verdere begeleiding. We verliezen daarbij de belevingswereld en de persoonlijke kwaliteiten van de leerling niet uit het oog.
We zijn erop gericht het zelfvertrouwen en de motivatie te vergroten.
Het stimuleren van zelfstandig werken, een manier van denken, goed kunnen plannen en problemen aanpakken zijn belangrijke doelen bij ons.

begeleiding
Elke dag dat de leerling bij ons komt, bespreken we met de leerling waar er aan gewerkt gaat worden op die dag. Er wordt een persoonlijke planning gemaakt. De leerling gaat dan aan de slag. Indien hij de stof niet begrijpt kan hij om uitleg vragen.  Mochten er kleine gaten in de kennis aan het licht komen, kunnen we die zonodig aanvullen en eventueel bijspijkeren.
Wij nemen elke dag het huiswerk en de cijfers door, overhoren het leerwerk, kijken na of de dagplanning, het huiswerk gemaakt is en noteren wat er die dag gedaan is. We zorgen voor een stok achter de deur.  Daarbij leveren we een huiselijke omgeving met een prettige persoonlijke sfeer die stimuleert tot werken.
Aan het eind van een periode van 4 weken maken we de balans op, evalueren we en bespreken dat met jou en/of jouw ouders. We kunnen dan besluiten tot bijstelling van de aanpak.

Hoe vaker lessen afgenomen worden hoe goedkoper het wordt. We hanteren maandelijkse abonnementsprijzen en gaan uit van een minimale afname van 2 dagen per week. We hanteren dezelfde tarieven voor steunlessen, rekenlessen, huiswerkbegeleiding etc. behalve voor individuele bijles, examentraining en hbo-studenten. Bij tussentijds instappen gelden de weektarieven voor de resterende weken, zie onze algemene voorwaarden.

Voor tarieven, ga naar onze locaties, te vinden onder onze contactpagina.