Wie zijn wij

Onze visie

Het bijdragen aan een betere maatschappij en daarmee ook een betere wereld

Onze missie
Jongeren, tieners, volwassenen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.
Een onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling is onderwijs. Goed onderwijs verbreedt en verdiept kennis en vergroot de kans dat een individu een brede kijk op de maatschappij en wereld ontwikkelt.
We leren de leerling hoe te leren met als doel een juiste zelfstandige werkhouding.
We leren de leerling een houding aan van uitdagend te kijken naar moeilijke stof of ogenschijnlijke onoverkomelijke obstakels en oplossingsgericht te denken.
We scheppen een positieve omgeving, zijn motiverend en leggen ons erop toe het zelfvertrouwen van onze leerlingen te vergroten.
Een goede persoonlijke ontwikkeling vergroot het zelfvertrouwen, het levensgeluk en de kans op een constructieve bijdrage aan de maatschappij. We hopen ons steentje bij te dragen.
We hebben een werkwijze ontwikkeld waarin we staan voor een persoonlijke, betrokken aanpak waarbij authenticiteit van het individu centraal staat.
Ook kenmerkend is onze coachende benadering van de leerling waarbij we inzetten op een relatie opbouwen met alle betrokken partijen.

De mensen
Roeland Roos is begonnen met huiswerkbegeleiding door zijn ervaring met zijn eigen kinderen. “Ik ben getuige geweest van de problemen met Rekenen en Taal op de basisschool. Nu zitten ze in het voortgezet onderwijs en maak ik alles weer van dichtbij mee. Zo nu en dan spring ik dan ook bij.”

Roeland Roos is afgestudeerd in wiskunde en bedrijfskundig informatica. Hij is lifecoach en gecertificeerd mindfulness -en ACT trainer. Hij is gespecialiseerd in het coachen/ omgaan met tieners/ jongvolwassenen/ adolescenten. “Ik zit al ruim 17 jaar in het onderwijs. Heb lesgegeven van vmbo tot hbo.  Ik doceer in o.a. wiskunde en informatica. Daarnaast ben ik ook trainer/ coach, begeleid ik op individuele basis en geef ik stressreductie -en faalangsttrainingen.”

In Amstelveen is Annette Kuiper het aanspreekpunt.
Annette is afgestudeerd in informatica en heeft brede onderwijservaring met hoogbegaafde kinderen en dyslecten.

De andere docenten zijn universitaire studenten, pas afgestudeerden of zelf ook docenten die veel ervaring hebben met het geven van bijles en/of huiswerkbegeleiding.
We werken graag met jonge mensen;
Omdat zij recentelijk nog op school hebben gezeten of aan de universiteit studeren of hebben gestudeerd, kennen zij precies de problemen waar een leerling tegen aan kan lopen en hoe hiermee om te gaan. Bovendien staan zij dicht bij de belevingswereld van scholieren.