Basisschoolleerlingen

 bovenbouwC-540x300
Huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Op de basisschool wordt de basis gelegd voor rekenen en taal.
Als er in deze fase hiaten ontstaan heb je er later veel last van.
Je loopt een achterstand op die je mee kunt nemen tot na de middelbare school.
Een goede basis levert je de rest van je leven veel profijt op!

We besteden in een kleine groep aandacht aan rekenen en taal en studievaardigheden.
We besteden ook aandacht aan werkhouding en planning zodat de overstap naar de brugklas van de middelbare school meevalt.

Om een goede basis te leggen verwachten we de leerling wekelijks minstens 2x per week.
Als het nodig is kan ook tot individuele bijles besloten worden.
We vinden belangrijk om ook te overleggen met de basisschool en met wederzijds goedvinden, houden we contact met de leerkracht van de basisschool over de vorderingen.

Lees meer over begeleiding van basisschoolleerlingen bij onderdeel Rekenen op de basisschool en NederlandseTaal